Tjenester

BEFARING / OPPGRADERING / NY INSTALLASJON - DSBJPG Autorisert Installatør

BEFARING : Gratis befaring.

OPPGRADERING: Avtalt fast eller time pris med kundens godkjenning.

NY INNSTALLASJON: ihht. tilbudet kontrakt med kundens godkjenning.

Elektroinstallasjoner utført av erfarne og topp motiverte fagfolk. 


Vi leverer tjenester som: 

- Serviceoppdrag 

- Utbedrings av installasjon etter BKK rapporter 

- Installasjon og vedlikehold El-bil lading 

- Nybygg  (komplett med rørlegger, murer og tømrer arbeid)

- Rehabilitering av bolig (komplett med rørlegger, murer og tømrer arbeid)

- Renovering av bad og kjøkken (komplett med rørlegger, murer og tømrer arbeid)

- Ombygging bedrifts - og butikklokaler (komplett med rørlegger, murer og tømrer arbeid)

- EL-sjekk 

- Rammeavtaler Leveranse og montering av kvalitetsprodukter fra beste og kjente fabrikanter/leverandører 

 "Vi utarbeider forslag på løsninger til konkurransedyktige priser Våre montører stiller med godt utrustete servicebiler til avtalt tid og pris."

Når strømmen går, er det din lokale netteier som har ansvaret for å rette feilen, ikke strømleverandøren.
Er det mørkt hos naboene, kan du ringe feilmelding sentralen hos nettselskapet ditt. 
Er det bare du som har det mistet strøm:
Kontroller Hovedsikringer, jordfeilbryter og kurssikringer.
Det kan være overbelastning av kurssikringer. Slå på automat sikringer igjen eller bytt ut skru sikringer.
Sett inn sikringene, en kurs om gangen. Når sikringene på kursen med feil på settes inn, vil jordfeilbryteren slå ut.
Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres igjen.
Hvis er det feil i et elektrisk apparat, ikke koble apparat med feil igjen.
Hvis er det feil pga overbelastning, minimer forbruk i den spesifikk kursen.
Kontroller inntakssikringer, kontakt vaktmester i boligblokker.

For mer hjelp/assistanse..., kontakt oss eller en annen elektro firma.