KHMS

West Elektro Team AS sitt hovedmål er null skader innen helse, miljø og sikkerhet. Dette betyr ingen personskader, ingen materielle skader, ingen yrkesrelatert sykdom og ingen skade på miljøet. En enkel og effektiv sikkerhetsfilosofi, topp kvalifiserte og motiverte medarbeidere, sammen med topp kvalitet på utstyr, kunnskap og prosedyrer – sammen arbeider vi for en ulykkes- og skadefri arbeidsplass. Derfor er vårt kvalitetssystem satt opp mot kravene i ISO 9001:2008. Daglig leder har det overordnede ansvaret for HMS i firmaet. HMS er et linjeansvar og vi opererer under et fullt ut integrert HMS ledelsessystem som dekker alle våre aktiviteter. HMS ansvaret er trukket frem i de individuelle arbeidsinstruksene